Föoldal Alapítvány

Alapítvány

Alapítvány története

A Dr. Bernády György Közművelődési Központ 1994. november 4-én nyitotta meg kapuit.

Létrejötte a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítványnak köszönhető. Az alapítvány a Marosvásárhelyt a múlt század első felében korszerűsítő jeles polgármester nevét viseli, a Maros megyei RMDSZ hozta létre 1992-ben. A nagy távlatokban gondolkodó városépítő igényes, újító életműve szellemében a Bernády fundáció teljes egészében a köz, Marosvásárhely, a megye magyarságának szolgálatában áll, hagyományt és modern törekvéseket ötvözve szorgalmazza a helybeli magyar közösség kulturális, szellemi épülését, művelődési lehetőségeinek kibővülését, alkotókészségének ösztönzését.

BORBÉLY LÁSZLÓ kuratóriumi elnök irányításával az alapító elnökség – BÉRES ANDRÁS, CSÍKY BOLDIZSÁR, DÓCZY PÁL, KÁLI KIRÁLY ISTVÁN, MARKÓ BÉLA, PUSKÁS SÁNDOR, SPIELMANN MIHÁLY, SÜTŐ ANDRÁS – majd a kétévente megújuló kuratórium folyamatosan igyekezett gazdagítani az alapítvány nyújtotta kulturális kínálatot, szélesíteni a közérzetjavító, identitáserősítő rendezvények választékát, bátorítani a névadó és más kiváló elődök hagyatékának ápolását, gyarapítását. Mindennek megvalósításában döntő lépést jelentett a Horea (volt Baross) utcai ingatlan megvásárlása, művelődési hajlékká alakítása és Dr. Bernády György Közművelődési Központ néven a széles közönség rendelkezésére bocsátása.

A központ, népszerű nevén a Bernády Ház, melynek létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Szepessy László, az RMDSZ akkori szervezési alelnöke, valamint Marosi Barna író. Rövid idő alatt a marosvásárhelyi magyarok egyik legkedveltebb, legkeresettebb közművelődési otthonává, gyülekező helyévé vált.

Irodalmi estek, könyvbemutatók, vitaműsorok, tudományos előadások, előadóműsorok, szemináriumok, klubdélutánok, képzőművészeti, fotóművészeti, népművészeti kiállítások és más változatos rendezvények sokasága vonzza ide a törzsközönséget és az alkalmi vendégeket. A központ évente mintegy kétszáz, fennállása óta több mint ezer ilyen esemény színhelye volt. Ezek jelentős hányada vendégrendezvény, a különféle egyesületek, civil szervezetek, szakmai testületek, más alakulatok előszeretettel választják megnyilvánulásuk helyszínéül a Bernády Házat. De saját műsorai is joggal öregbítik a Művelődési Központ hírnevét. Rendszeres tárlatai révén nagyterme a város rangos és keresett kiállító helyisége lett, százhoz közeledik a nézők elé került kiállítások száma, melyeken helybeli, hazai és külföldi festők, szobrászok, grafikusok és népi mesterek mutatták be műveiket.

Kiállító tevékenysége nyomán a Bernády Ház immár figyelemre méltó műgyűjteményt mondhat magáénak, kétszáznál több festmény, grafika, kisplasztika, plakett fogadja a látogatókat.

A központ könyvtára is szüntelenül gazdagodik. A jelenlegi 2500 kötet mellé mindegyre újabbak kerülnek a polcra. Az évek során több mind száz könyvbemutató szerzői dedikálták munkáikat a Háznak.

Pár év elteltével mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a Központ kinőtte szűkös kereteit. Az alapítvány kuratóriuma elhatározta a tetőtér beépítését, a létesítmény kibővítését, felújítását. Komoly összefogás, nagylelkű támogatás révén a döntést sikerült valóra váltani. Az átépítési munkálatok miatt 2001. júliusától 2002. októberéig a Háznak szüneteltetnie kellett a tevékenységét, a helyhez nem kötött kezdeményezéseit azonban tovább folytatta. Az átalakításokat követően jobb körülmények között, lényegesen nagyobb kiállító felülettel és befogadóképességgel töltheti be hivatását a BernádyHáz. A funkcionálisan többféleképp hasznosítható tetőtér főleg kamara-kiállítások, fotó-tárlatok rendezésére alkalmas. Az egymásba nyitható és ily módon növelhető földszinti termek ugyancsak kedvezőbb lehetőségeket teremtenek a legváltozatosabb rendezvények vendégül látására.